Swefilmer
Swefilmer

Yaeko's Hum 2016 HD

Yaeko has taken care of her husband Seigo who has stomach cancer. Seigo goes through 4 surgeries, but survives. Yaeko is then diagnosed with Alzheimer's disease and her condition worsens. Their family struggles to take care of Yaeko, but they also cherish their time with her. Seigo takes care of Yaeko as best as he can.
Se på film Yaeko's Hum
Yaeko's Hum
Sweden
HD
Originalnamn:

Yaeko's Hum DVD/HD/VOD

Storlek: 3.2 Gb
GENRE:Drama
Handledare: Kiyoshi Sasabe
Varaktighet: 1h 53m
Medverkande: Takeshi Masu Seigo Ishizaki Yoko Takahashi Yaeko Ishizaki Tomio Umezawa Sadayuki Enoki Ayane Nagabuchi Chizuko Ishizaki Yuichi Nakamura Eiji Ishizaki Keita Ninomiya Seiichiro Ishizaki Megumi Abe Yuriko Ishizaki Ibuki Tsuji Masaki Komori Mayumi Asaka Sayoko Aoki Visa Mer

  • Filmer online
  • Trailer ››